Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
Biểu diễn nghệ thuật là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo các chương trình vui chơi giải trí cho nhân dân. Hoạt động này cũng phải chịu sự giám sát quản lý của nhà nước. Trình tự, thủ tục cấp phép biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam ( không bao gồm trường hợp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam biểu diễn nghệ thuật) như sau:
 
 
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
 - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo quy định.
 
Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. 
 
- Bước 3: Trả kết quả
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
a. Thành phần hồ sơ 
 
Đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp xin cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn gửi hồ sơ về Cơ quan cấp giấy phép bao gồm:
 
- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01);
 
- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;
 
- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;
 
- 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
 
- 01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài);
 
- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Thẩm quyền giải quyết: 
 
- Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ và cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị biễu diễn thuộc cơ quan Trung ương. 
 
 - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị biểu diễn thuộc cơ quan địa phương.
 
4. Thời gian cấp phép:
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ;
 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam hoặc ra nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 
- Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn

5. Cơ sở pháp lý 
 
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
 
- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định  số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
 
  
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   WXPR5Y
 

Tin đã đăng