Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
Xăng, dầu hiện nay là mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp. Hoạt động sản xuất xăng dầu trong nước chỉ mới đáp ứng được một phần sinh hoạt và sản xuất của người dân, đa số vẫn phải tiến hành nhập khẩu ở nước ngoài...
 
 

1. Điều kiện xin giấy phép:
 
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu, thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:
 
- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;
 
- Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tầu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận chuyển xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy ngàn tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê dài hạn từ năm năm trở lên;
 
- Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ năm năm trở lên;
Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này. 
 
- Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn tối thiểu năm mươi mốt (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3). 
 
- Có hệ thống phân phối xăng dầu của mình: tối thiểu mười cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và hệ thống đại lý tối thiểu bốn mươi đại lý bán lẻ xăng dầu;
 
- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối  nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.
 
2. Trình tự cấp giấy phép:
 
- Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương;
 
- Bước 2:  Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 
- Bước 3: Trả kết quả.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
3.1. Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:
 
 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 
- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh.
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3.2. Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi
 
Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép.
 
Hồ sơ gồm:
 
- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;
 
- Bản gốc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã được cấp;
 
Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3.3. Đối với trường hợp cấp lại Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép.
 
Hồ sơ gồm:
 
- Văn bản đề nghị cấp lại;
 
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (nếu có).
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản này và gửi về Bộ Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy phép hết hiệu lực. 
 
- Thời hạn giải quyết:  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
4. Căn cứ pháp lý: 
 
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu
 
Thông tư số 139/2013/TT- BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu ....
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CZXJO8
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn