Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
 
Thiết bị vô tuyến điện ngày nay là một trong những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tư liệu tiêu dùng cho dân chúng. Các thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện rất nhiều chủng loại...
   

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 
Các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện được nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Phù hợp với công nghệ, mạng lưới viễn thông Việt Nam và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng phát xạ, an toàn bức xạ, an toàn tương thích điện từ trường của thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc công bố bắt buộc áp dụng; phù hợp với vị trí lắp đặt thiết bị và các quy định về quản lý viễn thông;
 
- Phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện liên quan. Những thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên, được nhập khẩu phục vụ cho các mục đích đặc biệt thì thực hiện theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
2.1. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (theo Mẫu 04 thuộc Phụ lục III Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011).
 
- Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp gửi qua đường bưu chính) hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp) giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Quyết định/giấy phép thành lập, hoặc giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư, hoặc chứng minh nhân dân/hộ chiếu,...) ;
 
- Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;
 
 
- Bản sao chứng thực sao y bản chính của người nhập khẩu hợp đồng hoặc chứng từ, vận đơn thể hiện tên, ký hiệu, số lượng hàng hóa nhập khẩu.
 
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu
 
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuẩn bị hồ sơ như mục 2 và gửi hồ sơ cấp phép nhập khẩu đến Cục Viễn thông.
 
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc Qua hệ thống bưu chính.
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn thông.
 
- Trả kết quả: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Viễn thông cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép thì phải có trả lời bằng văn bản
 
4. Căn cứ pháp lý
 
 
 
- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
 
- Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành
 
- Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa.
 
 
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1AD14S
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn