Giải thể trường cao đẳng

Giải thể trường cao đẳng Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép giải thể. Sau khi được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì trường cao đẳng đó mới được giải thể.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng nộp hồ sơ yêu cầu giải thể về BGDĐT
 
Bước 2: BGDĐT tiến hành thẩm định và ra quyết định giải thể trường cao đẳng
 
Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ
 
- Công văn đề nghị của cơ quan hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường
 
- Báo cáo của cơ quan quản lý trực tiếp, của tổ chức hoặc cá nhân về tình hình hoạt động của trường cao đẳng, đề xuất phương án giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, sinh viên và người lao động theo quy định của pháp luật và phương án giải quyết tài sản của trường.
 
b. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan thực hiện: BGDĐT
 
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giải thể trường cao đẳng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   SE2VEQ
 

Tin đã đăng