Mở ngành đào tạo trường cao đẳng

Mở ngành đào tạo trường cao đẳng Trong quá trình phát triển, các trường cao đẳng có thể mở thêm các ngành đào tạo. Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì các trường cao đẳng mới được phép mở ngày đào tạo.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Cơ sở đào tạo gửi  hồ sơ đến Sở GD&ĐT, nơi trường đặt trụ sở đề nghị kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của cơ sở đào tạo. Đồng thời, gửi công văn đề nghị Bộ GD&ĐT, cho phép tự thẩm định chương trình đào tạo (theo mẫu) hoặc đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo
 
 Bước 2: Sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và ra biên bản kiểm tra, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xác nhận thực trạng
 
- Bộ GD&ĐT chỉ định cơ sở đào tạo thẩm định (khi cơ sở đào tạo không được phép thẩm định)
 
- Bộ GD&ĐT thẩm định hồ sơ mở ngành đào tạo mới
 
Bước 3: Cơ đào tạo nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (theo mẫu)
 
- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng (theo mẫu), bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của cơ sở đào tạo; chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo; lý lịch khoa học và các tài liệu, minh chứng kèm theo
 
- Biên bản thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo
 
- Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của sở giáo dục và đào tạo địa phương (theo mẫu)
 
- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo (theo mẫu).
 
b. Số bộ hồ sơ: 03 bộ
 
3. Cơ quan thực hiện: BGDĐT
 
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Mở ngành đào tạo trường cao đẳng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   C6NPXV
 

Tin đã đăng