Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo Để tiến hành hoạt động đào tạo thì trường đại học phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 7 Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg và được sự cho phép của cơ Bộ GD&ĐT.
 
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ GD&ĐT
 
Bước 2: Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học
 
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo
 
- Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường
 
- Chương trình đào tạo
 
- Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo
 
+ Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của UBND cấp tỉnh
 
+ Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của UBND cấp tỉnh
 
- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan giải quyết: Bộ GD&ĐT
 
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   6GBFVK
 

Tin đã đăng