Giải thể trường đại học

Giải thể trường đại học Tổ chức, cá nhân thành lập trường có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục giải thể trường đại học. Giải thể trường đại học thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường nộp hồ sơ tại Bộ GD&ĐT
 
Bước 2: Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ xin giải thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Công văn đề nghị giải thể trường đại học của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường
 
 - Phương án giải thể trường đại học, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của giảng viên, người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan giải quyết:
 
- Cơ quan có thẩm quyền: Thủ tướng Chính phủ
 
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Bộ GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giải thể trường đại học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0RQUFF
 

Tin đã đăng