Thành lập phân hiệu trường đại học

Thành lập phân hiệu trường đại học Những năm gần đây, hệ thống giáo dục đại học đang phát triển mạnh mẽ. Các trường đại học phát triển mạnh hệ thống của mình trong đó có thành lập các phân hiệu đại học. Việc thành lập phân hiệu đại học thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT.
 
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Chủ Đề án nộp hồ sơ tại Bộ GD&ĐT
 
Bước 2: Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện thành lập Phân hiệu trường đại học
 
Bước 3: Chủ Đề án nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu trường đại học
 
- Văn bản pháp lý xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc văn bản giao đất, cho thuê đất để xây dựng Phân hiệu (trong đó xác định rõ địa điểm, mốc giới, địa chỉ, diện tích của khu đất) của UBND cấp tỉnh
 
- Bản Quy hoạch thiết kế tổng thể Phân hiệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 
- Báo cáo của trường đại học về tình hình thực hiện xây dựng Phân hiệu có xác nhận của UBND cấp tỉnh nơi phân hiệu đặt trụ sở. Trong báo cáo cần nêu rõ điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phù hợp với kế hoạch từng giai đoạn phát triển của Phân hiệu. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ
 
3. Cơ quan giải quyết: Bộ GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập phân hiệu trường đại học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   7A077U
 

Tin đã đăng