Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường tiểu học

Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường tiểu học Để thành lập và hoạt động trường tiểu học thì trường phải đáp ứng được các điều kiện về thành lập và điều kiện để cho phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
 
 
1. Điều kiện thành lập trường
 
- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học
 
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.
 
2. Điều kiện để được phép hoạt động giáo dục
 
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường
 
- Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động
 
- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục
 
- Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học
 
- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục
 
- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục
 
- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 
3. Cơ sở pháp lý
 
 
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường tiểu học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   55LM3F
 

Tin đã đăng