Giải thể trường tiểu học

Trường tiểu học tư thục có thể được giải thể theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trường và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin giải thể tại Phòng GD&ĐT
 
Bước 2: Phòng GD&ĐT thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện xem xét, quyết định
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đề án về giải thể Trường Tiểu học tư thục
 
- Tờ trình về Đề án giải thể Trường Tiểu học tư thục
 
- Dự thảo Quyết định giải thể Trường Tiểu học tư thục
 
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
 
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc giải thể trường.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT
 
- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giải thể trường tiểu học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DTLM15
 

Tin đã đăng