Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định của nhà nước về giáo dục thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đình chỉ hoạt động.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Thanh tra sở tiến hành thanh tra và kiến nghị với sở GD&ĐT
 
Bước 2:
 
- Sở tiến hành thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị liên quan
 
- Sở GD&ĐT ra văn bản trình UBND thành phố quyết định đình chỉ hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường
 
- UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình về vi phạm của nhà trường hoặc vì lý do khách quan nhà trường không đảm bảo hoạt động bình thường - Biên bản thanh tra của thanh sở GD&ĐT
 
- Văn bản kiến nghị của thanh tra sở với sở GD&ĐT
 
- Biên bản thẩm định kiến nghị của thanh tra do sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
 
- Văn bản trình UBND Thành phô ra quyết định đình chỉ hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
3. Cơ quan thực hiện
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 75 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
- Phí, lệ phí: không
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
- Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT
 
- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
 
- Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   TKINLO
 

Tin đã đăng