Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục Trong quá trình hoạt động, các trường trung cấp chuyên nghiệp có thể sáp nhập hoặc chia tách. Việc chia tách, sáp nhập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT
 
Bước 2:
 
- Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra, tập hợp ý kiến của các Sở, Ban, Ngành liên quan, hướng dẫn, bổ sung (nếu có)
 
- Thẩm định hồ sơ và ra văn bản trình UBND Thành phố xem xét
 
- UBND Thành phố gửi Bộ GD&ĐT văn bản thoả thuận sáp nhập, chia tách trường
 
- Trên cơ sở văn bản thoả thuận của Bộ GD&ĐT về việc sáp nhập, chia, tách trường và hồ sơ, UBND Thành phố ra Quyết định sáp nhập, chia tách trường
 
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Biên bản thanh tra của Thanh tra Sở GD&ĐT
 
- Văn bản kiến nghị của Thanh tra Sở với Sở GD&ĐT
 
- Biên bản thẩm định kiến nghị của Thanh tra do Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
 
-Văn bản trình UBND Thành phố ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường
 
b.Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
3. Cơ quan thực hiện
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
- Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
- Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BPAJRT
 

Tin đã đăng