Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường trung học cơ sở tư thục

Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường trung học cơ sở tư thục Để thành lập và hoạt động trường trung học cơ sở tư thục thì trường phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện thành lập và cho phép hoạt động theo quy định của pháp luật về giáo dục.
 
 
 
1. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học
 
- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
 
2. Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục
 
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường
 
- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục
 
- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên
 
- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học
 
- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục
 
- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục
 
- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 
3. Cơ sở pháp lý 
 
 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của  BGDĐT Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động trường trung học cơ sở tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   6JL6S6
 

Tin đã đăng