Giải thể trường trung học cơ sở

Giải thể trường trung học cơ sở Trường trung học cơ sở có thể được giải thể khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trường và được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT
 
Bước 2: Phòng GD&ĐT xem xét ra quyết định giải thể trường
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân
 
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
 
- Biên bản kiểm tra
 
- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT
 
- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giải thể trường trung học cơ sở

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   5KNNSC
 

Tin đã đăng