Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/09/2011

Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/09/2011 Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá
Ngày 20/09/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, trong đó mức xử phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này sẽ tăng từ 30 lên 40 triệu đồng.
 
Cụ thể, mức phạt cao nhất 40 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi bán hàng hóa thấp hơn giá sàn, mức giá tổi thiểu hoặc cao hơn giá tối đa do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc quy định.
 
Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá, mức phạt tiền là 10 triệu đồng khi doanh nghiệp không báo cáo, hoặc báo cáo không đúng quy định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định; mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá.
 
Hành vi khai man, khai khống hồ sơ thanh toán để nhận tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá, trợ cước; hành vi sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, tiền trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước cũng phải chịu cùng mức phạt là 30 triệu đồng.
 
Ngoài ra, trong việc lập phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ, mức phạt tiền là 15 triệu đồng đối với hành vi lập phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, bình ổn giá theo quy định của pháp luật không đúng với hướng dẫn về Quy chế tính giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 
Nghị định cũng quy định cụ thể về mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặc thù có điều kiện theo quy định của Chính phủ; đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ; niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; đối với hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ…
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011; bãi bỏ Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; bãi bỏ các Điều 6, 7, 8 và 9 của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/09/2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YWFU1M
 

Tin đã đăng