Quyết định số 244/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 244/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 244/QĐ-TTg về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020
Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.
 
Chính sách được thực hiện trong 02 giai đoạn, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 và từ năm 2016 đến năm 2020, do Bộ Y tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan với một số giải pháp về kiểm soát cung cấp và nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; giải pháp về giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác..., sao cho đến năm 2020, 80% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia và 60% dân cư có nhận thức đúng về vấn đề này; 50% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm, 40% số người được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng...
 
Cụ thể như: Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 02 buổi trong ngày làm việc và ngày trực; hạn chế, tiến tới không sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác; tăng cường kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên và tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc... 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ROEANN
 

Tin đã đăng