Thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Tỉnh

Xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtMột trong những yếu tố quan trọng để xây dựng phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là phải xác định được giá đất. Thủ tục xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: >>chi tiết
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con ngườiThu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau: >>chi tiết
Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được thực hiện như sau:  >>chi tiết
Thu hồi đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thu hồi đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTheo quy định tại Điều 59, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trình tự, thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như sau:  >>chi tiết
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
 
Điều 61, Điều 62 Luật đất đai năm 2013 có quy định về các  trường hợp Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trình tự, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp này như sau:
>>chi tiết