Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Huyện

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm các bước sau...

>>chi tiết
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm các bước sau....

>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm các bước sau...

>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
 
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ gồm các bước sau...

>>chi tiết
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
 
Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ gồm các bước sau...
 
>>chi tiết