Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Tỉnh

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
 
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm các bước sau... 
 
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết
Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp lại giấy phép xây dựng

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
 
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn gồm các bước sau... 

>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm gồm các bước sau...

>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
 
Thủ tục cấp phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm các bước sau...

>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng
 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng gồm các bước sau...

>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
 
Thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
 
Thủ tục cấp phép xây dựng cho dự án gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
 
Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình gồm các bước sau....
 

>>chi tiết
Cấp giấy phép di dời công trình Cấp giấy phép di dời công trình
 
Thủ tục cấp phép di dời công trình gồm các bước sau... 
 
>>chi tiết