Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho cá nhân

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang
Cá nhân đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang nộp đơn đề nghị tại UBND cấp xã ....

>>chi tiết
Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng
Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường phố phục vụ: thi công, xây dựng, các công trình và trung chuyển vật liệu xây dựng ...

>>chi tiết
Gia hạn giấy phép đào đường, vỉa hè Gia hạn giấy phép đào đường, vỉa hè
Khi tiếp tục tiến hành đào đường, vỉa hè, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép theo các bước sau:
>>chi tiết
Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè
Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè gồm các bước sau:
>>chi tiết
Cấp phép di dời, đốn hạ cây xanh Cấp phép di dời, đốn hạ cây xanh
Thủ tục cấp giấy phép di dời, đốn hạ cây  xanh gồm các bước sau:
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng đường đô thị Cấp giấy phép khai thác, sử dụng đường đô thị
Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng đường đô thị gồm các bước sau:

>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng công trình phụ trợ tôn giáo Cấp giấy phép xây dựng công trình phụ trợ tôn giáo
Thủ tục cấp phép xây dựng công trình phụ trợ tôn giáo gồm các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định, lĩnh vực xây dựng được thực hiện theo các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Cấp đổi giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà Cấp đổi giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà

 Thủ tục cấp đổi giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà gồm các bước sau:
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thịThủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị được thực hiện theo trình tự các bước sau: >>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thônTrong trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn thì cá nhân, tổ chức thực hiện theo trình tự các bước sau: >>chi tiết
Gia hạn giấy phép xây dựng Gia hạn giấy phép xây dựng
Trong trường hợp xin gia hạn giấy phép xây dựng ở xã, phường, thị trấn thì trình tự, thủ tục thực hiện bao gồm:
 
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng tạm Cấp giấy phép xây dựng tạm
 
Trong trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm ở xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo trình tự các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Cấp lại bản chính giấy phép xây dựng Cấp lại bản chính giấy phép xây dựng
 
Trong trường hợp xin cáp lại bản chính giấy phép xây dựng nhà ở xã, phường, thị trấn thì cá nhân, tổ chức thực hiện theo trình tự các bước như sau:
 
 
>>chi tiết
Điều chỉnh giấy phép xây dựng Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Điều chỉnh cấp phép xây dựng ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
 
 
>>chi tiết