Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất
Trung tâm tư vấn và dịch vụ đất đai là bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng luật sư Nam Hà Nội cung cấp các dịch vụ tư vấn hàng đầu về thủ tục nhà - đất bên cạnh đó còn cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa chất với các tiện ích:
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò địa chất;
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nguồn nước ngầm.

Các dịch vụ: Khảo sát địa chất

Thủ tục cấp phép khai thác nguồn nước ngầm Thủ tục cấp phép khai thác nguồn nước ngầm

Nước ngầm có nguồn gốc nội sinh: Nước được sinh ra trong điều kiện nhiệt độ cao và áp suất lớn của các hoạt động xâm nhập nông á núi lửa trẻ...
 
>>chi tiết
Thủ tục cấp phép thăm dò địa chất Thủ tục cấp phép thăm dò địa chất

Trung tâm tư vấn và dịch vụ đất đai là bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng luật sư Nam Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa chất...
 
>>chi tiết