Thủ tục cấp phép liên quan đến nhà - đất

Thủ tục cấp phép liên quan đến nhà - đất

Các dịch vụ: Thủ tục cấp phép liên quan đến nhà - đất

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp bao gồm: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bản vẽ thiết kế ... 
  
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho cá nhân Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho cá nhân
 
Cá nhân, hộ gia đình phải xin cấp phép đối với các lĩnh sau: đào đường, vỉa hè, di dời, đốn hạ cây xanh, khai thác, sử dụng đường đô thị, giấy phép xây dựng công trình ...
  
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Huyện Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Huyện

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Huyện...
 
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Tỉnh Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Tỉnh

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Tỉnh...
 
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Xã Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Xã

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cấp Xã...
 
>>chi tiết