Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Khi trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất, người trúng đấu thầu phải xin  cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp giấy chứng nhận
 
Bước 3: Người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (theo mẫu)
 
- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức sử dụng đất (bản sao công chứng)
 
- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá, đầu thầu quyền sử dụng đất (bản sao công chứng)
 
- Hợp đồng thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất - bản sao công chứng)
 
- Giấy xác nhận hoặc chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (bản sao của tổ chức)
 
- Trích lục bản đồ do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (bản sao chứng thực)
 
- Biên bản bàn giao mốc giới (có toạ độ) của tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, có sự tham gia của đơn vị đo đạc cắm mốc giới (bản chính)
 
- Bản sao chứng thực hoặc công chứng giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu)
 
- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại mục 7 đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
- Thời hạn giải quyết
 
+ (20) ngày làm việc (đối với trường hợp không yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); 30 ngày làm việc (đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
 
+ Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (5) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo bằng văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (15) ngày làm việc.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
 
 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thi hành luật đất đai
 
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   GQSZU3
 

Tin đã đăng