Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì người muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp dự án đầu tư không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 
Bước 2: Thẩm định hồ sơ sử dụng đất, trình UBND Thành phố quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời chuyển hình thức sử dụng đất (nếu có)
 
Bước 3: Bàn giao đất cho tổ chức đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 
Bước 4: Ký hợp đồng thuê đất (chỉ đối với trường hợp thuê đất)
 
Bước 5: Cấp trích lục Bản đồ.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu), đơn xin chuyển hình thức sử dụng đất (theo mẫu) (nếu có thay đổi hình thức sử dụng đất)
 
- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức ( bản sao công chứng)
 
- Văn bản của UBND Thành phố chấp thuận địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án thực hiện theo phương thức tự thoả thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho phép người đang sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất
 
- Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng (gồm thuyết minh và thiết kế cơ sở; đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ thì kèm theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất là công sản thuộc quyền quản lý của các cơ quan Nhà nước trung ương và các doanh nghiệp Nhà nước phải có văn bản của Bộ Tài chính về việc cho phép chuyển công năng sử dụng của công sản đó vào mục đích khác. (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
 
- Các giấy tờ về quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp lý theo quy định của pháp luật; hoặc các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng. (Bản chính)
 
- Trích đo địa chính hoặc Bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 theo quy định, có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về vị trí, ranh giới sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện. (bản chính)
 
- Văn bản thoả thuận quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch Kiến trúc; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 hoặc 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định  44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và và Luật về quy hoạch đô thị; (bản chính)
 
* Các hồ sơ và kết quả của bước trước làm cơ sở thực hiện bước sau và được chủ đầu tư bổ sung theo các bước như sau
 
Bước 1: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp dự án đầu tư không phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 
- Các văn bản phải bổ sung theo Thông báo thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có). (bản chính hoặc sao công chứng)
 
Bước 2: Thẩm định hồ sơ sử dụng đất, lập tờ trình UBND Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất
 
Bước 3: Bàn giao đất cho tổ chức đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất
 
- Phương án cắm mốc giới được đơn vị đo đạc lập (bản chính) - Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới của đơn vị đo đạc
 
Bước 4: Ký hợp đồng thuê đất (chỉ đối với trường hợp thuê đất)
 
- Quyết định hoặc Biên bản họp liên ngành Thành phố do Sở Tài chính là chủ tịch Hội đồng về đơn giá thuê đất
 
Bước 5: Cấp trích lục bản đồ
 
- Phiếu tính tiền sử dụng đất của cơ quan thuế hoặc thông báo thu tiền thuê đất; biên lai nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đấ và các nghĩa vụ tài chính có liên quan; quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 
b. Số lượng hồ sơ:
 
- 01 (bộ)
 
 - 07 (bộ hồ sơ bước 1) đối với trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
 
3. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
- Thời hạn giải quyết
 
+ Đối với trường hợp không phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất: 34 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ giao đất; 41 ngày đối với hồ sơ cho thuê đất
 
+ Đối với trường hợp phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất: 44 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ giao đất; 51 ngày đối với hồ sơ cho thuê đất.
 
Lệ phí:
 
- Lệ phí thẩm định hồ sơ: 1.000đ/m2 (không thu quá 5 triệu đồng)
 
- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính Thành phố: 500 đ/m2
 
- Phí xây dựng cho Dự án công trình có vốn xây dựng thuộc nhóm A thuộc các Bộ thẩm định
 
+ 0,2%; 0,3%, 0,5% chi phí xây dựng công trình được sử dụng làm trụ sở làm việc và các công trình khác của cơ sở sản xuất kinh doanh
 
+ 0,3%; 0,4%; 0,5% chi phí xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ như : khách sạn, văn phòng, văn phòng cho thuê, cửa hàng mua bán vật tư và hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng, nhà ở để bán và cho thuê
 
- Lệ phí cấp trích lục bản đồ: 10.000đ/1 bản đối với tổ chức
 
- Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đ/GCN
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thi hành luật đất đai
 
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

- Nghị định số 44/2015/ NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 
- Nghị định số 59/2015/ NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT  ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4JBJ33
 

Tin đã đăng