Thu hồi đất

Thu hồi đất Để triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất thì phải tiến hành thủ tục thu hồi đất. Thu hồi đất là thủ tục bắt buộc đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất.
 
 
 
 
1. Thu hồi đất
 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 thì: Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.
 
2. Các trường hợp thu hồi đất
Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:
Thứ nhất, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh: Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh trong các trường hợp:
   - Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
   - Xây dựng căn cứ quân sự;
   - Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
   - Xây dựng ga, cảng quân sự; 
   - Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng , an ninh;
   - Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
   - Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; 
   - Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
   - Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
   - Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
Thứ hai, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trong các trường hợp:
   - Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;
   - Thực hiện dự án do Thủ tướng Chính phủ  chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất;
   - Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất;
Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ: Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật đất đai 2013; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phể duyệt và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.
Thứ ba, thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.
Thứ tư, thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Việc thu hồi đất trong trường hợp này cần dựa trên các căn cứ như:
   - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật;
   - Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết; 
   - Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất;
   - Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất;
   -  Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.
 
3. Thẩm quyền thu hồi đất
Theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về:
   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp: thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có chứ năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đât nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
   - Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp: thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 
Trường hợp trong khu vực thu hòi đất có cả đối tượng quy định tại hai trường hợp nêu trên thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất. 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS  
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Thu hồi đất

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   AVFMHC
 

Tin đã đăng