Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật...
 
 

 
 

1. Các trường hợp  phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 
- Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 
2. Trình tự thủ tục.
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
 
Bước 2: Sở KH&ĐT thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.
 
- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại BPMC. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công dân nhận thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
3. Thành phần hồ sơ. 
 
3.1 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 
 
+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đã đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
 
+ Bản sao một trong các tài liệu: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bản lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 
 
+  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, ch thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 
+  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ
 
+  Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 
 
3.2 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
 
- Đối với dự án đầu tư thuộc chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: thành phần hồ sơ như mục 3.1.
 
- Đối với dự án đầu tư thuộc chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: thành phần hồ sơ như mục 3.1. Ngoài ra còn có:
 
+ Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư;
 
+ Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 
+ Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường. 
 
- Đối với dự án đầu tư thuộc chủ trương đầu tư của Quốc hội: thành phần hồ sơ như mục 3.1  đồng thời bổ sung:
 
+ Phương án giải phóng mặt bằng, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 
+ Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 
+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

4. Số lượng hồ sơ: 1 bộ. 
 
5. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
6. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
7. Cơ sở pháp lý
 
 
- Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS  
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   JV325Y
 

Tin đã đăng